Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Voortgang CENIRELTA-project januari-september 2016: Nieuwe uitdagingen

2-12-2016 Op rwzi Dokhaven in Rotterdam vindt een demonstratieproject plaats waarbij met zogenoemde Koude Anammox technologie nitraat wordt verwijderd uit de hoofdstroom van een afvalwaterzuivering. Het project CENIRELTA - Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox - ontvan... Lees verder

Afsluiting demonstratieproject CENIRELTA in zicht

29-11-2016 Eind 2016 wordt het CENIRELTA demonstratieproject officieel afgerond. In dit project is op rwzi Dokhaven in Rotterdam een demonstratie uitgevoerd met het verwijderen van stikstof uit de hoofdstroom van een afvalwaterzuivering. Dat gebeurt met ANAMMOX® technologie. Het projectteam legt o... Lees verder

CENIRELTA aanwezig tijdens STOWA LIFE+ event

20-6-2016 Op 16 juni 2016 organiseerde STOWA een LIFE+ event, waarin een overzicht werd gegeven van all door LIFE+ gesubsidieerde projecten in Nederland ( w.o. CENIRELTA) en een project uit Spanje. Hieronder kunt u de presentatie bekijken die Charlotte van Erp Taalman Kip (foto) en Tim Hendrickx tijde... Lees verder

Demonstratieproject CENIRELTA verlengd: Afronding nu eind 2016

3-3-2016 Er is meer tijd nodig voor een goed inzicht in de haalbaarheid van het toepassen van zogenoemde koude-Anammoxtechnologie in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering. Daarom hebben Paques, STOWA en Waterschap Hollandse Delta, na goedkeuring door de Europese LIFE+ commissie, besloten dat het demo... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project februari-juni 2015: Demo-installatie houdt zich goed bij steeds lagere temperaturen

22-7-2015 Waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA werken in het CENIRELTA-project met Europese LIFE+subsidie aan een veelbelovende energiezuinige technologie die afvalwater nog schoner maakt. Het betreft stikstofverwijdering uit de hoofdstroom  van rwzi met Anammox bacteriën. De eerste helft ... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project oktober 2014-januari 2015: Lagere temperaturen en stabiele stikstofverwijdering

12-2-2015 Medewerkers hebben het koude Anammox-proces in de demonstratie-installatie op rwzi Dokhaven in Rotterdam steeds beter onder controle. Hierdoor kunnen zij zich nu volledig richten op de stikstofverwijdering bij dalende temperatuur. De installatie maakt onderdeel uit van het CENIRELTA-project: Cost... Lees verder

Presentatie over het CENIRELTA-project tijdens seminar 'De rioolwaterzuivering van de toekomst'

2-1-2015 Op 3 december 2014 gaf Stefan Geilvoet van Waterschap Hollandse Delta een presentatie over de rwzi Dokhaven en het CENIRELTA-project. Zijn presentatiesheets zijn te zien bij het verslag van dit seminar. Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project juni-september 2014: Activiteit Anammox-bacteriën blijft hoog bij wisselende slibgehaltes

30-10-2014 Op rwzi Dokhaven van Waterschap Hollandse Delta in Rotterdam vindt onder de naam Cenirelta een demonstratieproject met Koude Anammox plaats. Het betreft een veelbelovende nieuwe en kosteneffectieve technologie voor stikstofverwijdering uit afvalwater. Vanaf mei tot half augustus heeft de demo-ins... Lees verder

Voortgang CENIRELTA-project januari–april 2014

15-5-2014 De koude Anammox demonstratie-installatie heeft vanaf half februari t/m eind maart 2014 hetzelfde stikstofverwijderingsrendement behaald als van de grote rwzi Dokhaven. In december en januari, en opnieuw in april, traden dips op waarvan is geleerd. De aanloopproblemen zijn geëvalueerd en daa... Lees verder

Eerste resultaten CENIRELTA demo-installatie bemoedigend

26-2-2014 Na de ombouw van de pilotinstallatie naar de demonstratie-installatie werken waterschap Hollandse Delta, Paques, Technische Universiteit Delft en STOWA eraan om een nieuw innovatief concept voor stikstofverwijdering uit afvalwater onder praktijkomstandigheden te demonstreren. Het CENIRELTA p... Lees verder

Waterschap geeft LIFE+demonstratieproject CENIRELTA groen licht

12-3-2013 Waterschap Hollandse Delta heeft ingestemd met het starten van het innovatieve demonstratieproject CENIRELTA. CENIRELTA staat voor Cost Effective Nitrogen Removal by Low Tempretaure Anammox. Via dit project werken waterschap Hollandse Delta, Paques en STOWA gezamenlijk, met Europese subsidie, aan... Lees verder