Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

LIFE+ Project CENIRELTA

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Dokhaven van waterschap Hollandse Delta in Rotterdam heeft tot 31 december 2016 een demonstratieproject plaatsgevonden waarbij met zogenoemde Koude Anammox technologie nitraat wordt verwijderd uit de hoofdstroom van een afvalwaterzuivering. Het project CENIRELTA - Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox - heeft hiervoor een subsidiebijdrage uit het Europese LIFE+ programma ontvangen.

Het hoofddoel van het project was te demonstreren dat de CENIRELTA-technologie een effectieve, robuuste, duurzame en kostenefficiënte technologie biedt voor de verwijdering van stikstof uit huishoudelijk afvalwater. De hoofddoelstelling is opgesplitst in de volgende subdoelstellingen:

1. Effectiviteit en robuustheid: verwijderingsrendement voor stikstof N-totaal hoger dan 85% en een concentratie lager dan 2 mg/l in het effluent. Dit wordt bereikt in 2 stappen:

    a.    stikstofverwijdering tot ≤ 10 mg N/L met Anammox in de hoofdstroom;
    b.    nazuivering met zandfilter tot 2 mg N/L.

2. Duurzaamheid en kostenefficiëntie:

    a.    Energiebesparing van 50-60% (t.o.v. een conventionele rwzi).
    b.    Spuislibproductie ten behoeve van vergisting 20% hoger (t.o.v. een conventionele rwzi).

De effectiviteit en robuustheid in relatie tot de stikstofverwijdering is aangetoond aan de hand van een demonstratieproef op rwzi Dokhaven. De CENIRELTA demonstratie-installatie is in totaal ca. 3,5 jaar operationeel geweest (juli 2013 tot november 2016). De kostenefficiëntie en mate van duurzaamheid is door middel van een economische analyse (business case) verder onderbouwd.

De resultaten van het project worden gedeeld met belanghebbenden in de Europese en internationale gemeenschap. Partners: Waterschap Hollandse Delta, Paques, STOWA.
.
                                       
 
borderbottom